Usługi

System.Xml.XmlException: Root element is missing. at System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e) at System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent() at System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace) at System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader) at System.Xml.XmlDocument.LoadXml(String xml) at FGAPortals.FiatPro.WebParts.FiatProCQWP.GetXslTransform(MemoryStream memXML, String XsltFilePath)

Stacje kontroli pojazdów

W ramach tej usługi oferujemy możliwość dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych (rejestracyjnych) w stacjach diagnostycznych u dealerów Fiat Auto Poland. Wszystkie prace diagnostyczne wykonywane są przez profesjonalną kadrę zgodnie z obowiązującymi przepisami za pomocą urządzeń działających w oparciu o technikę komputerową. Usterki stwierdzone w trakcie badania technicznego można usunąć na miejscu.

Korzyści dla Klienta:
Możliwość natychmiastowego usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie badania technicznego.